МАТЕМАТИКА

НА ОВОЈ СТРАНИ СЕ НАЛАЗЕ ЛИСТИЋИ СА ЗАДАЦИМА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ КОЈЕ ЋЕМО РАДИТИ У 4. РАЗРЕДУ. НЕКЕ СУ ПРЕУЗЕТЕ СА СТРАНИЦА БЛОГОВА КОЛЕГА И КОЛЕГИНИЦА, НЕКЕ САМ САМА НАПРАВИЛА.
Резултат слика за matematika je zabavna

ДА МАТЕМАТИКА БУДЕ ЗАБАВНА И ЛАКА!

 

Израчунавање површине квадра и коцке

Површина квадра и коцке – провера

Квадар и коцка – површина

Површина коцке и квадра

Површина коцке и квадра – вежбање

Површине фигура

Површина квадра и коцке – обрада

Множење и дељење – провера

Множење и дељење вишецифрених бројева

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ

Дељење са остатком

Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем

Множење и дељење двоцифреним бројем

Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем

Дељење вишецифреног броја двоцифреним – обрада

Дељење двоцифреним бројем

Дељење вишецифреног броја двоцифреним – вежбање

Дељење випецифреног бр. двоцифреним

Дељење вишецифреног броја двоцифреним

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Множење

Припрема за 2. писмени задатак

Множење вишецифреног броја двоцифреним – вежбање

Множење вишецифреног броја двоцифреним

Множење вишецифреног броја једноцифреним

Вежбамо за 2. писмени задатак

ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНУ ВЕЖБУ

ЈЕДНАЧИНЕ

Једначине – УКРШТЕНИЦА

Једначине и неједначине – вежбање

Једначине и неједначине – примена

Једначине – сабирање и одузимање

Једначине и неједначине – листић

Једначине са сабирањем и одузимањем

Сабирање и одузимање. Једначине

Зависност разлике од умањеника и умањиоца – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Сталност разлике

Радни листови за 4. разред ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Зависност збира од промене сабирака и разлике од промене умањеника и умањиоца

Зависност и сталност разлике

Јединице мере. Површине фигура

Површина квадрата и правоугаоника

Јединице за површину. Израчунавање површине

Површина и обим квадрата и правоугаоника – провера

Обим и површина квадрата и правоугаоника

Површина квадрата и правоугаоника – вежбање

Површина квадрата и правоугаоника – Атос

Правоугаоник и квадрат – површине

Површине правоугаоника и квадрата – Атос 2

Површина правоугаоника

Јединице мере за површину – задаци

Јединице за мерење површине

Јединице за површину

Јединице мере за површину – вежбање

Мерење површи – обрада

Јединице мере за површину – ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЧАСА

Читање, писање и упоређивање бројева већих од милион

Природни бројеви

Бројеви већи од милион – таблица

Бројеви већи од милион

Бројеви до милион – провера

Бројеви до милион – ТАБЕЛА

Бројеви до милион

Бројеви до милион – осмосмерка

Читање и писање бројева до милион

Читање и писање бројева до милион – вежбање

Писање и читање бројева до милион