ПРИРОДА И ДРУШТВО

Сродна слика

 

***Презентације мојих ученика

1. и 2. српски устанак – ВИДЕО

Србија у светским ратовима

Немањићи

Живот у доба Немањића

***Наставни листићи и провере знања

ПИД – Историја (Провера)

1. и 2. српски устанак – питања

Први српски устанак

Наши народи под туђинском влашћу

Немањићи

Стефан Немања и његови синови

Настанак српске државе

Прва српска држава

Царства живих бића – провера

Материјали – провера

Моја држава Србија

Воде и друге течности