СРПСКИ ЈЕЗИК

На овој страни се налазе наставни листићи и провере знања из Српског језика. Неки су преузети са интернета, неке сам сама саставила. Ту су такође и лектире и књиге за читање.

Сова српски.png


Граматика и правопис – систематизација

Објекат

АТРИБУТ

ГЛАГОЛСКИ И ИМЕНСКИ ПРЕДИКАТ, пано,4. разред

ИМЕНCКИ И ГЛАГОЛСКИ ДОДАЦИ

Именски предикат – презентација

ГЛАГОЛСКИ ПРЕДИКАТ – презентација

Именице, заменице, глаголи – провера

Припрема за писање састава

Примери састава на различите теме

Градивни придеви

Придеви

Управни и неуправни говор

Контролне вежбе – 4. разред КЦ

Градивне именице

Именице

Именице – вежба

Именице – провера

Збирне именице 1

Збирне именице 2

Разумевање прочитаног – провера

Наставни листови за 4. разред

***ДИГИТАЛНА ИЗДАЊА КЊИГА ЗА ЧИТАЊЕ

БАЈКЕ – Гроздана Олујић

КАКО СПАВАЈУ ТРАМВАЈИ – Милован Данојлић

СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ

МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ – БРАНКО ЋОПИЋ

ПУСТОЛОВ – Владимир Андрић

НИКОЛА ТЕСЛА – Прича о детињству